1. Johannes
 2. Windekind – één met de natuur
 3. Strafwerk, het muisje, en de fabel van de meikever
 4. De fabel van de mieren en de verstoorde picknick
 5. Wistik – het verlangen naar kennis
 6. Het ware boekje
 7. Bij de tuinman
 8. Robinetta – de jonge liefde
 9. Misverstand!
 10. Pluizer – het koele verstand
 11. Met Pluizer de wereld in – langs de graven
 12. De tocht langs mensen en cijfers
 13. Johannes bij zijn stervende vader
 14. De terugkeer van Windekind
 15. Nawoord door Jan Ligthart
 16. Inleiding
 17. Geen sprookje maar werkelijkheid
 18. Bewoner van twee werelden
 19. Zwervend zoeken wij allen; Onze eerste levensfasen
 20. Windekind, het eenheidsgevoel
 21. Pluizer, het analyserend verstand
 22. Dr. Cijfer, de kille wetenschap
 23. Terugkeer van Windekind – Johannes’ keuze

 24. Het numineuze bij Van Eeden en Ligthart
 25. Verantwoording