Er is een jaar lang aan gewerkt en er spelen ruim 40 kinderen van theatergroep BARST in mee. De 11-jarige Sebastiaan Vaca uit Hengelo speelt de veeleisende rol van Johannes.

BARST bracht ‘De kleine Johannes’ in het jaar 2000 als musical op de planken. Het was een zeer ambitieus project. Nu is er de film (duur 100 minuten).

‘De kleine Johannes’ is het sprookjesachtige verhaal over de groei van een kinderziel naar de volwassenheid. 

Johannes is een kleine filosoof en hij is op zoek naar het Grote Licht. In die zoektocht wordt Johannes vergezeld door drie symbolische figuren (zijn alter ego’s): Windekind, Wistik en Pluizer. Windekind staat voor de verbeelding (de fantasie en het sprookje). Johannes voelt zich geborgen bij Windekind maar als hij ouder wordt, gaat hij vragen stellen. Windekind verdwijnt en Wistik komt er voor in de plaats (Wistik=ik wist). Wistik meent dat er wel antwoorden te vinden zijn op de levensvragen maar hij brengt Johannes alleen maar in verwarring. Waar zijn die antwoorden dan te vinden? De mensen hebben evenmin een antwoord…… Dan komt Pluizer in zijn leven. Pluizer is de koele rekenaar en de nietsontziende manager. Hij vindt Johannes maar een dwaze dromer. Johannes moet een realist worden. Alleen cijfertjes zijn belangrijk…..Er is ook geen plan. Er is niets…..  Johannes kan niet met dat ‘karakter’ verder leven en gaat het gevecht met Pluizer aan. Hij overwint en er is weer plaats voor de verbeelding. Hij is zich bewust geworden van zijn plaats in de wereld. Zijn opdracht ligt bij de mensen. Hij heeft geleerd mededogen te hebben. Daar ligt de SLEUTEL van het geluk.